Sapnuoti Baigimas

SMS sapnininkas
Sužinok sapnų reikšmes telefonu:
Siųsk SMS numeriu
1656 sapnavau BAIGIMAS
ir gauk sapno reikšmę!
sms kaina tik 1 LT / 0.29Eur
Sapne matyti pabaigiant ar užbaigiant kažkokį darbą, projektą - permainos.

Pakomentuok sapno reikšmę

Vardas (privaloma)

El.paštas (neprivaloma)

Sapno reikšmės "Baigimas" komentarai

  1. Angel 2015-11-30 01:12:44

    It is wonderful to see the gomevnrent run schools embrace a philosophy long held by its private sector counter-parts. Somehow, the phrase imitation is the highest form of flattery comes to mind. Hats off to them for recognizing the need to not only train students for jobs but the need to mentor, track and assist toward the ultimate goal of gainful employment in their career field.

  2. Medine 2015-10-29 02:46:51

    Trả lời comment của anonymous:quan trọng le0 bạn cần phe2n biệt đfang ve0 sai thf4i. Hf4n nhe2n cf9ng giới khf4ng liean quan gec đến việc chỉ biết chăm lo đến dục vọng. Ngược lại, với những đất nước hf4n nhe2n hạnh phfac, người ta sẽ chăm lo cho sự phe1t triển xe3 hội hơn hẵn những đất nước lạc hậu chỉ biết chiến tranh, đe1nh chiếm người khe1c. Mecnh thấy bạn hay đem hf4n nhe2n cận huyết ve0 kết hf4n với thfa vật ve0o để nf3i. Ce1i quan trọng le0 bạn cf3 hiểu hết về 2 chữ hf4n nhe2n chưa? hf4n nhe2n le0 kết hf4n giữa 2 người trưởng the0nh, vec vậy loại thfa vật ra được rồi hen. Cf2n hf4n nhe2n cận huyết thec lại le0 1 vấn đề khe1c, liean quan đến fd học. Y học chứng minh, quan hệ tecnh dục cận huyết sẽ le0m suy thoe1i bộ gen, ge2y nean những hậu quả về duy truyền. Vec thế vấn đề đf3 bị cấm. Cf2n hợp phe1p hoe1 mại de2m thec nhiều nước phe1t triển đe3 ủng hộ rồi đf3 bạn, để biết lfd do vec sao họ ủng hộ thec bạn nean xem theam ce1c nghiean cứu, khảo se1t của họ để nắm rf5 theam trước khi tỏ the1i độ kỳ thị một ce1ch thiếu thf4ng tin. Một trong số những lfd do le0 df9 cf3 hợp phe1p hay khf4ng, thec mại de2m le0 điều khf4ng thể tre1nh khỏi ở bất kỳ chế độ ne0o, vec thế, người ta hoe0n toe0n cf3 ce1ch để quản lfd, thay vec cứ im ỉm để ce1c sxwkoreer truyền bệnh cho xe3 hội. Con ce1i becnh quyền với cha mẹ e0, ce2u trả lời le0 sai. Trẻ em cf3 nhiều quyền ve0 edt tre1ch nhiệm hơn phụ huynh. Ce1i ne0y le0 luật việt nam đe3 cf3 rồi ve0 xe3 hội mecnh vẫn rất trật tự về vấn đề gia đecnh. Bạn cần xem lại nhe9. Nf3i tf3m lại, vấn đề hf4n nhe2n cf9ng giới, le0 sự phe1t triển becnh thường mang lại lợi edch chung cho xe3 hội, chứ ko phải chỉ cho lợi edch của 1 số người ne0o đf3. Người đồng tednh, song tednh, chuyển giới đang e2m thầm le0m những cf4ng việc cf3 edch cho chung xe3 hội ne0y, thế thec sao bản the2n họ lại bị từ chối hạnh phfac?

Transfer Money

Paskutiniai komentarai sapnininke

© Geras-sapnininkas.lt, sapnų reikšmės, ką reiškia sapnuoti, sapnininkas. Reklama | Receptai | Anekdotai | Sveikinimai | Interneto svetainių kūrimas | Valiutų kursai | Valiutos kursai